Nuostatos ir sąlygos

Šios taisyklės ir sąlygos nustato UAB „Agotė“ interneto svetainės, esančios adresu www.agote.lt, naudojimo nuostatas ir sąlygas.

Jei naudojatės šia svetaine, laikome, kad jūs sutinkate su šiomis nuostatomis ir sąlygomis. Toliau nesinaudokite UAB „Agotė“, jei nesutinkate laikytis visų šiame puslapyje nurodytų sąlygų.

Slapukai:

Svetainėje naudojami slapukai, padedantys suasmeninti jūsų patirtį internete. Prisijungdami prie "Agotės", sutikote naudoti reikiamus slapukus.

Slapukas - tai tekstinis failas, kurį į jūsų kietąjį diską įrašo tinklalapio serveris. Slapukai negali būti naudojami programoms paleisti ar virusams į jūsų kompiuterį perduoti. Slapukai yra unikaliai priskirti jums ir juos gali perskaityti tik to domeno žiniatinklio serveris, kuris jums išdavė slapuką.

Mes galime naudoti slapukus rinkti, saugoti ir sekti informaciją statistikos ar rinkodaros tikslais, kad galėtume valdyti savo svetainę. Turite galimybę priimti arba atsisakyti neprivalomų Slapukų. Yra keletas privalomų Slapukų, kurie yra būtini mūsų svetainės veikimui. Šiems Slapukams nereikia jūsų sutikimo, nes jie visada veikia. Atminkite, kad sutikdami su privalomais Slapukais, jūs taip pat sutinkate su trečiųjų šalių Slapukais, kurie gali būti naudojami per trečiųjų šalių teikiamas paslaugas, jei tokiomis paslaugomis naudojatės mūsų svetainėje, pavyzdžiui, trečiųjų šalių teikiamame vaizdo rodymo lange, integruotame į mūsų svetainę.

Licencija:

Jei nenurodyta kitaip, UAB "Agotė" ir (arba) jos licencijos davėjams priklauso intelektinės nuosavybės teisės į visą "Agotės" medžiagą. Visos intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. Jūs galite naudotis šia "Agotos" medžiaga savo asmeniniam naudojimui, laikydamiesi šiose sąlygose nustatytų apribojimų.

Jums draudžiama:

 • kopijuoti ar perspausdinti UAB "Agotė" medžiagą

 • Parduoti, nuomoti ar teikti sublicencijas UAB „Agotė“ medžiagai

 • Dauginti, kopijuoti ar kopijuoti "Agotė" medžiagą

 • Perskirstyti "Agotė" turinį

Nuorodos į mūsų turinį:

Toliau išvardytos organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų Svetainę be išankstinio raštiško sutikimo:

 • Vyriausybinės agentūros;

 • Paieškos sistemos;

 • Naujienų organizacijos;

 • Internetinių katalogų platintojai gali pateikti nuorodas į mūsų Svetainę tokiu pat būdu, kaip ir nuorodas į kitų į sąrašą įtrauktų įmonių Svetaines;

 • visos sistemos akredituotos įmonės, išskyrus ne pelno siekiančias organizacijas, labdaros prekybos centrus ir labdaros lėšų rinkimo grupes, kurios negali pateikti nuorodų į mūsų svetainę.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų pagrindinį puslapį, leidinius ar kitą Svetainės informaciją, jei nuoroda yra: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; (b) neteisingai nereiškia, kad nuorodą pateikusi šalis ir jos produktai ir (arba) paslaugos yra remiami, patvirtinami ar patvirtinami; ir (c) atitinka nuorodą pateikusios šalies svetainės kontekstą.

Galime apsvarstyti ir patvirtinti kitų tipų organizacijų prašymus dėl nuorodų:

 • Bendrai žinomi vartotojų ir (arba) verslo informacijos šaltiniai;

 • Dot.com bendruomenės svetainių;

 • Asociacijos ar kitos grupės, atstovaujančios labdaros organizacijoms;

 • internetinių katalogų platintojai;

 • interneto portalai;

 • Apskaitos, teisės ir konsultacinės įmonės; ir

 • švietimo įstaigoms ir prekybos asociacijoms.

Šių organizacijų nuorodų prašymus patvirtinsime, jei taip nuspręsime: (a) dėl nuorodos mes nepateiksime neigiamos informacijos apie save ar mūsų akredituotas įmones; (b) organizacija neturi jokių neigiamų įrašų mūsų atžvilgiu; (c) mums teikiama nauda dėl nuorodos matomumo kompensuoja UAB "Agotė" nebuvimą; ir (d) nuoroda yra bendro pobūdžio informacijos apie išteklius kontekste.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodą į mūsų pagrindinį puslapį tol, kol nuoroda: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; (b) klaidingai nereiškia nuorodą pateikusios šalies ir jos produktų ar paslaugų rėmimo, patvirtinimo ar pritarimo; ir (c) atitinka nuorodą pateikusios šalies svetainės kontekstą.

Jei esate viena iš 2 punkte išvardytų organizacijų ir norite pateikti nuorodą į mūsų svetainę, turite mus apie tai informuoti el. paštu UAB "Agotė". Nurodykite savo vardą, pavardę, organizacijos pavadinimą, kontaktinę informaciją, taip pat savo svetainės URL, visų URL, iš kurių ketinate pateikti nuorodą į mūsų svetainę, sąrašą ir mūsų svetainės URL, į kuriuos norėtumėte pateikti nuorodą, sąrašą. Atsakymo laukite 2-3 savaites.

Patvirtintos organizacijos gali pateikti hipersaitus į mūsų Svetainę taip:

 • naudodamos mūsų įmonės pavadinimą; arba

 • naudodamos vienodą išteklių lokatorių, į kurį pateikiama nuoroda; arba

 • Naudojant bet kokį kitą mūsų Svetainės, į kurią pateikiama nuoroda, aprašymą, kuris yra prasmingas atsižvelgiant į nuorodą pateikiančios šalies svetainės turinio kontekstą ir formatą.

Nesudarius licencinės sutarties dėl prekės ženklo, UAB "Agotė" logotipo ar kito kūrinio naudoti nuorodoms neleidžiama.

Atsakomybė už turinį:

Mes nesame atsakingi už jokį jūsų Svetainėje pateikiamą turinį. Jūs sutinkate mus apsaugoti ir ginti nuo visų pretenzijų, kurios bus pareikštos dėl jūsų Svetainės. Jokioje Svetainėje neturėtų būti nuorodų, kurios gali būti interpretuojamos kaip šmeižikiškos, nepadorios ar nusikalstamos, pažeidžiančios, kitaip pažeidžiančios ar skatinančios pažeisti ar kitaip pažeisti trečiųjų šalių teises.

Teisių išsaugojimas:

Pasiliekame teisę reikalauti, kad pašalintumėte visas nuorodas arba bet kurią konkrečią nuorodą į mūsų Svetainę. Jūs sutinkate nedelsiant pašalinti visas nuorodas į mūsų Svetainę, jei to prašoma. Mes taip pat pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šias sąlygas ir savo nuorodų politiką. Nuolat pateikdami nuorodas į mūsų Svetainę, jūs sutinkate laikytis šių nuorodų pateikimo sąlygų ir nuostatų.

Nuorodų pašalinimas iš mūsų svetainės:

Jei mūsų Svetainėje aptiksite nuorodą, kuri dėl kokių nors priežasčių yra įžeidžianti, galite bet kuriuo metu susisiekti su mumis ir pranešti mums. Apsvarstysime prašymus pašalinti nuorodas, tačiau neprivalome to padaryti ar atsakyti jums tiesiogiai.

Mes neužtikriname, kad šioje svetainėje pateikta informacija yra teisinga. Negarantuojame jos išsamumo ar tikslumo, taip pat nežadame užtikrinti, kad svetainė bus prieinama ir kad joje esanti medžiaga bus nuolat atnaujinama.

Atsakomybės apribojimas:

Kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, mes atmetame visus pareiškimus, garantijas ir sąlygas, susijusias su mūsų svetaine ir šios svetainės naudojimu. Jokia šios atsakomybės atsisakymo nuostata negali:

 • apriboti arba panaikinti mūsų arba jūsų atsakomybę už mirtį ar kūno sužalojimą;

 • apriboti arba panaikinti mūsų arba jūsų atsakomybę už sukčiavimą arba apgaulingą iškraipymą;

 • apriboti bet kokią mūsų ar jūsų atsakomybę bet kokiu būdu, kuris nėra leidžiamas pagal galiojančius įstatymus; arba

 • netaikyti jokios mūsų arba jūsų atsakomybės, kurios negalima netaikyti pagal galiojančius įstatymus.

Šiame skirsnyje ir kitose šio atsisakymo nuo atsakomybės vietose nustatyti atsakomybės apribojimai ir draudimai: (a) taikomi atsižvelgiant į ankstesnę pastraipą; ir (b) taikomi visiems įsipareigojimams, atsirandantiems pagal atsisakymą nuo atsakomybės, įskaitant įsipareigojimus, atsirandančius dėl sutarties, delikto ir įstatymuose nustatytų pareigų pažeidimo.

Kol svetainė ir joje esanti informacija bei paslaugos teikiamos nemokamai, mes neatsakome už bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą.